7. September 2020

Crypto Long & Short: Hva investorer blir gale med volatilitet (og ikke bare for Crypto)

Von admin

I en uke hvor vi nok en gang blir minnet om hvor sterkt sentiment kan skifte i kryptomarkeder, er det hensiktsmessig å se på hvilken rolle volatilitet spiller i våre fortellinger, porteføljer og psykes.

Jeg vil også undersøke hva volatilitet ikke er, ettersom dets spøkelse får en uforholdsmessig stor innflytelse i urolige tider

Denne forvirringen er ikke unik for kryptomarkeder – volatilitet misforstås i alle aktivagrupper. Som med nesten alle markedsberegninger, har den imidlertid spesielle nyanser når den brukes i vår bransje.

La oss først se på hva vi mener med volatilitet. Teknisk sett er det i hvilken grad en aktivapris kan svinge i begge retninger. Generelt menes med „volatilitet“ realisert volatilitet, som er avledet av historiske priser. Dette kan måles på flere måter – på CoinDesk tar vi det årlige rullende 30-dagers standardavviket for daglig naturlig loggavkastning.

Implisitt volatilitet representerer markedets forventninger om fremtidig volatilitet, utledet av opsjonspriser. Mer om dette senere.

Volatiliteten til en eiendel er en viktig del av fortellingen, spesielt i kryptomarkeder, som er forbundet med volatilitet i hodet til mange investorer. En undersøkelse blant institusjonelle investorer, utført tidligere i år av Fidelity Digital Assets, pekte ut volatilitet som en av de viktigste barrierer for investeringer.

Dette er fordi mange investorer samler volatilitet med risiko. Dette er en grunnleggende investeringsfeil som sier mer om vår psykologiske sminke enn om vår porteføljestyringsinnsikt.

Se innover

Vi er, som en art, risikovillige og har trengt å være for å overleve. Dette strekker seg til ordforrådet vårt – høyere risiko betyr også muligheten for høyere belønning, men du hører ingen hevde å være belønningsavvikende. “Risiko” vil alltid være forbundet med noe dårlig, spesielt når det gjelder investeringer. Investeringsrådgivere advarer ikke om „oppadgående risiko.“

Vår aversjon mot risiko når det gjelder økonomi er forståelig. Risiko innebærer uopprettelig tap, noe som kan bety total ødeleggelse for noen. Likevel kompenseres graden av aversjon generelt ikke av det faktiske mulige tapet, spesielt i modne markeder der ulemper kan håndteres. Med andre ord kan vår frykt for risiko være forsvarlig, men den er vanligvis ikke rasjonell.

Å kombinere volatilitet med risiko gjør at førstnevnte også er noe å unngå, i tankene til de fleste investorer. Likevel er ikke volatilitet det samme som risiko. Volatilitet er en beregning, et tall, en måling. Risiko er et tvetydig konsept.

En høy volatilitet innebærer at prisen kan oppleve en kjekk økning. Det betyr også at det kan komme kraftig ned, og at muligheten for å skade oss er det som får oss til å blande det med risiko og instinktivt unngå det.

Det faktum at CBOE Volatility Index (VIX), som måler S & P 500 implisitt volatilitet, er også kjent som „Fear Index“ gir en ide om hva en dårlig rapvolatilitet har.

Å kombinere de to begrepene fører oss til en annen potensielt farlig kobling: Hvis vi likestiller volatilitet med risiko, antyder vi at vi kan måle risiko. Vi kan ikke. Risiko er basert på det ukjente. Dårlige ting kan skje fra hvilken som helst retning, når som helst, med hvilken som helst hastighet, i et uendelig utvalg av former og konfigurasjoner.

Volatilitet, derimot, er kjent. Å antyde at risikoen er kjent, kan føre til at vi undervurderer den potensielle skaden.

Forteller en historie

Ikke bare er volatilitet kjent; det kan også fortelle oss mye om et gitt aktivum. Generelt, jo høyere volatilitet, jo høyere avkastning – men ikke alltid. Ved konstruksjon av en portefølje, bør den relative volatiliteten sammenlignes med den relative historiske avkastningen for å evaluere om den ekstra “risikoen” er verdt det.

Relative historiske volatiliteter og avkastninger stemmer ikke alltid overens

For eksempel har 30-dagers flyktigheter av eter (ETH) og Litecoin (LTC) vært like, mens avkastningen over samme periode har vært betydelig forskjellig. (Merk at historisk ytelse ikke garanterer fremtidig ytelse, og ingenting av dette er investeringsråd.)

Ikke bare kan vi hente historier fra nylig (“realisert”) volatilitet, vi kan også beregne investorenes forventninger om volatilitet fremover, gjennom opsjonspriser. Hvis denne „underforståtte“ volatiliteten er høyere enn den realiserte volatiliteten, forteller det oss at investorene forventer at volatiliteten vil øke. Den implisitte realiserte differensialen har vært positiv tidligere, men tidligere denne uken nådde den sitt bredeste punkt på over et år. Det er markedet som sier „spenne opp.“